Mérnöki megbízási szerződés

Megbízási szerződés


amely létrejött egyrészről, az Aquasolution Szaktanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(Székhely: 9081 Győrújbarát, Petőfi u. 1/3. szám székhelyű, 14956430-2-08 adószámú, bankszámlát vezető Pénzintézet nev: CIB Bank, bankszámlaszám: 10700471-49690406-51100005 képviseli: Nagy Sándor Miklós ügyvezető, továbbiakban, mint megbízott, másrészről,

 

a ……………………………………………………………………………………………………………………..

(székhely: …...……………………………………………………………………………………………………… 
adószám: ………………………….…., képviseli: ……………………….…………….……………………….....,
továbbiakban, mint megbízó között az alábbi feltételek mellett:

 

A megbízás tárgya:

 

A megbízó vízkezelési és víztisztítási projektjének, a megbízott szaktanácsadása, és ehhez kapcsolódó szolgáltatásai.

 

A megbízó, felkéri a megbízottat, hogy a telephelyén létesítendő,- vagy meglévő-, vagy telephelyén kívül* lévő vízkezelő rendszerhez az alábbi szolgáltatást nyújtsa**:

 

Műszaki,- és egyéb szaktanácsadás, állapotfelmérés, tervezés,- és engedélyeztetés, technológiai ajánlás, ajánlati kiírás elkészítése, ajánlatok kiértékelése, versenytárgyalás lebonyolítása, projekt műszaki felügyelete, projektvezetés, üzembehelyezés és próbaüzem lebonyolítása, üzemeltetési engedélyeztetés, a fenti feladatokhoz tartozó dokumentációk elkészítése, egyéb: …………………………………………..…………………………......

 

A megbízott, a fent említett feladatokat, szolgáltatásokat az előre megállapodott,

…………………………….,- Ft. (azaz ……………………………………………………………………. Ft.)

összegért végzi el, melyet a megbízó tudomásul vesz, és jelen aláírásával elfogad.

 

A fenti összegen felül a megbízott, a megbízó terhére kiszállási díjat számol fel. A kiszállási díj összege 100,- Ft/km, mely a www.utvonalterv.hu weboldalon lévő útvonalterv alapján, a megbízott székhelyétől a megbízóig, majd a megbízótól a megbízott székhelyéig kerül elszámolásra. Ezt a díjat a megbízó tudomásul veszi, és jelen aláírásával elfogadja.

 

A megbízó, a megbízott által elvégzett feladatok, szolgáltatások teljesítését a számla befogadásával, vagy amennyiben a feladatok, szolgáltatások között, dokumentáció elkészítése is szerepelt, akkor annak átvételével igazolja és elismeri. Így jelen szerződés alapján a megbízott, jogosult a két cég közötti megbízói szerződés feltételei szerint a szerződésben szereplő összegre a számlát kibocsátani, melyet a megbízó, ……………..napos átutalással/kézpénzben** kifizet a megbízott részére.

 

Kelt, …………………………………, 2010. ……, ……..

 

 

                ……………………………………..                                               ………….………………….……

                                       megbízó                                                                                            megbízott

 

 

 

                                           p.h.                                                                                                      p.h. 


Forrás : http://www.aquasol.hu